Termin Instalacji

Po złożeniu zamówienia błyskawicznie skontaktujemy się z Tobą by ustalić szczegóły techniczne oraz datę instalacji. Każdy termin ustalany jest indywidualnie. Czas oczekiwania to zazwyczaj maksymalnie 14 dni roboczych.

 

Obecność podczas instalacji

Podczas instalacji wymagana jest obecność osoby pełnoletniej oraz decyzyjnej w kwestiach instalacyjnych.

Dodatkowo należy ułatwić dostęp naszym technikom do infrastruktury sieciowej np. gniazdka sieciowego, poprzez odsunięcie przedmiotów które utrudniają do niego dostęp. Może to być np. szafa lub kanapa. Również prosimy o zapewnienie wygodnego dostępu do odbiorników np. do tyłu telewizora, poprzez odsunięcie go od ściany.

 

Ile czasu potrwa instalacja

Na czas instalacji ma wpływ wiele czynników tj. pogoda, rodzaj zamówionych usług, układ mieszkania. Średni czas instalacji to 60 - 120 minut.

 

Czy w czasie instalacji pobierane są jakieś opłaty?

Nie, technik obecny na instalacji nie będzie przyjmował żadnych opłat. Opłata instalacyjna zostanie doliczona do pierwszej faktury, a jej wysokość jest określona w podpisanej umowie/regulaminie.

 

Kiedy będę mógł zacząć korzystać z usług?

Technik po podłączeniu wszystkich urządzeń aktywuje usługi a następnie dokona sprawdzenia czy wszystko działa poprawnie i od zakończenia instalacji będziesz mógł korzystać z usług bez limitu.

 

Jak będzie wyglądała moja instalacja?

 

Etap 1

Technik na początku dokona rozpoznania obecnej instalacji w lokalu. Gdy w lokalu nie ma infrastruktury firmy Gigalan, instalator będzie musiał dokonać wprowadzenia kabla ethernetowego/światłowodowego do lokalu.

 

Etap 2

Nasz technik podłączy infrastrukturę sieciową do odbiorników (telewizor, komputer). Przykład schematu działań: Z gniazda firmy Gigalan przeprowadzony zostaje kabel ethernetowy do dekodera, który zostaje podłączony do telewizora za pomocą kabla HDMI. Technik będzie posiadał ze sobą odpowiednie okablowanie w czasie instalacji.

 

Etap 3

Technik po odpowiednim podłączeniu wszystkich urządzeń aktywuje usługi a następnie dokona sprawdzenia czy wszystko działa poprawnie.

 

Etap 4

Podpisanie umowy/aneksu.

1. Dostawca Usług świadczy Usługi 24 go­dziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

2. Operator świadczy Usługi Telekomunikacyjne o jakości zgodnej z poniższymi zasadami i Regulaminem Świadczenia Usług.

 

3. Minimalny oferowany poziom jakości Usługi Internetowej wynosi 512 kb. Usługa internetowa prawidłowo działająca posiada do 5% strat ramek Ethernet do routera brzegowego mierzonego za pomocą usługi MTR bądź poprzez miernik prędkości dostępny na stronie www.gigalan.pl

 

4. Minimalny oferowany poziom jakości Usługi Telewizyjnej określony jest w umowie i polega na ilości kanałów oferowanych w poszczególnych pakietach. W ramach oferty zawierane są informacje o kanałach podstawowych i dodatkowych i zasadach ich świadczenia.

 

5. Dostawca Usług stosuje następujące procedury dotyczące pomiaru i organizacji ruchu we własnej sieci:

 1. pomiar przepływności oraz opóźnień od urządzenia na brzegu sieci Dostawcy usług a urządzeniem Abonenta, organizacja ruchu polega na kształtowaniu i ograniczeniu przepustowości, zapewnieniu prawidłowego dostępu do zasobów, nadawanie odpowiednich priorytetów poszczególnym pakietom wędrującym przez sieć, unikanie przeciążeń w sieci.

 

6. Powyższe procedury nie mają wpływu na jakość świadczonych Usług. Ograniczenia w dostępie lub korzystaniu z Usług i aplikacji mogą wynikać z:

 1. rodzaju wykorzystywanego Urządzenia Końcowego i jego oprogramowania,
 2. warunków transmisji w miejscu korzystania z usług lub aplikacji przez Abonenta,
 3. warunków dostępu lub korzystania z usług i aplikacji określonych przez Dostawcę Usług,
 4. decyzji dostawców usług i aplikacji w sieciach innych operatorów, z których Abonent korzysta, dotyczących warunków dostępu lub korzystania z usług i aplikacji,
 5. środków technicznych podejmowanych przez Dostawcę Usług w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności Sieci oraz usług,
 6. skorzystania przez Dostawcę Usług z uprawnień do rozwiązania Umowy Abonenckiej ze skutkiem natychmiastowym, na zasadach określonych w Umowie Abonenckiej,
 7. skorzystania przez Dostawcę Usług z uprawnienia do zawieszenia świadczenia Usług, na zasadach określonych w Umowie Abonenckiej.

 

7. Dostawca Usług jest uprawniony do podejmowania następujących działań w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności Sieci i Usług:

 1. usunięcia komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu lub integralności Sieci i Usług,
 2. przerwania lub ograniczenia świadczenia Usług na Zakończeniu Sieci, z którego następuje wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu Sieci lub Usług,
 3. rozwiązania Umowy Abonenckiej ze skutkiem natychmiastowym lub zawieszenia świadczenia Usług na zasadach określonych w Umowie Abonenckiej,
 4. zawiadomienia właściwych organów i służb

 

8. Informacje o zagrożeniach związanych z Usługami, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych, są zamieszczone na Stronie WWW w zakładce bezpieczeństwo sieci.

 

9. Dostawca Usług świadczy usługi serwisowe polegające na:

 1. monitoringu oraz dokonywaniu okresowych przeglądów Sieci,
 2. podejmowaniu działań mających na celu zabezpieczenie Sieci przed dostępem osób nieupoważnionych,
 3. telefonicznym wsparciu technicznym Abonenta w zakresie konfiguracji i instalacji Sprzętu, w tym Zakończenia Sieci,
 4. reagowaniu na zgłoszenia usterek dokonywane przez Abonenta,
 5. dokonywaniu odbioru Sprzętu z Lokalu w przypadkach określonych w Regulaminie.

Usługi świadczone przez Gigalan możesz zamówić:

 

Na stronie www.GIGALAN.pl

Poprzez formularz kontaktowy

Telefonicznie: 695549784

U przedstawiciela firmy GIGALAN

w Biurze Obsługi Klienta (ul. ul. Armii Krajowej 44a, Opoczno)

Faktura elektroniczna a papierowa

Decyzję o rodzaju faktury, który chcesz otrzymywać podejmujesz w trakcie podpisywania umowy. Jeśli wybierzesz fakturę elektroniczną, będziesz otrzymywać ją na wskazany w umowie adres e-mail. Natomiast faktura papierowa wysyłana jest na adres korespondencyjny podany na umowie. Decydując się na fakturę papierową, do Twojej faktury zostanie doliczona opłata w wysokości 7zł/miesięcznie.

 

Co jeśli opłacę fakturę po terminie?

Faktura ma 14 dniowy okres płatności. Jest to czas, w którym należy uregulować ją. W sytuacji, gdy zalegasz z płatnościami, na Twój adres e-mail zostanie wysłane przypomnienie o płatności. Świadczenie usługi może zostać ograniczone i wznowione automatycznie po zaksięgowaniu zaległych płatności.

Sprzęt znajdujący się u Ciebie w dzierżawie należy zwrócić w terminie 7 dni od momentu zakończenia świadczenia usług do Biura Obsługi Klienta, które znajduje się na ul. Armii Krajowej 44a w Opocznie
Istnieje możliwość przedterminowego rozwiązania umowy za opłatą określoną w regulaminie. Jeśli Twoja umowa jest na czas nieokreślony, obowiązuje jeden pełny miesiąc kalendarzowy okresu wypowiedzenia, w takiej sytuacji umowa zostanie rozwiązana bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Zmieniasz miejsce zamieszkania, a wciąż masz ważną umowę? Najpierw sprawdź czy nasze usługi są dostępne pod Twoim nowym adresem - w przypadku nowych inwestycji zalecamy telefon do Biura Obsługi Klienta, które udzieli informacji czy w najbliższym czasie będziemy dostępni pod Twoim nowym adresem.
Zalecamy, abyś wraz z osobą na którą będzie przepisana umowa odwiedził nasze biuro. Niezbędne do zrobienia cesji będą dane osobowe nowego Abonenta oraz złożenie podpisów na umowie. Koszt wykonania cesji wynosi 30 zł.
Realna prędkość Internetu za pomocą technologii Wi-Fi może zależeć od:

 • odległości oraz barier przedmiotowych pomiędzy komunikującymi się urządzeniami(np. pomiędzy laptopem a routerem schowanym w szafce, lub położonym obok metalowych przedmiotów)
 • typu urządzenia (np. osiąganie standardu IEEE 802.11ac przez karty bezprzewodowe)
 • liczby aktywnych sieci bezprzewodowych w pobliżu korzystających z tego samego kanału.
 • zakłóceń generujących przez inne urządzenia elektryczne (np. kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe i inne urządzenia bezprzewodowe)
 • struktury budynku (np. grubość ścian lub materiał ich wykonania).

Ograniczenia sieci Wi-Fi nie są sprawdzalne i realna prędkość Internetu nie podlega reklamacji.

Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?

 • Korzystaj oraz na bieżąco aktualizuj swoje oprogramowanie antywirusowe
 • Otwieraj wiadomości tylko od swoich znajomych
 • Wybieraj zaufane witryny
 • Unikaj klikania w nieznane linki oraz nie otwieraj nieznanych załączników
 • Nie podawaj danych osobowych na stronach, jeżeli nie masz absolutnej pewności, że nie są one odpowiednio zabezpieczone
 • Nie przesyłaj w mailach żadnych poufnych danych
 • Pamiętaj, że żaden bank nie przesyła maili w celu weryfikacji hasła oraz loginu

Łącze symetryczne jest usługą dodatkową, która umożliwia pobieranie jak i wysyłanie danych w tej samej prędkości. Miesięczna opłata – 15 zł.
Sprawdź czy żadne z urządzeń podłączonych do sieci nie pobiera/wysyła danych, które mogły obciążyć łącze internetowe. Jednocześnie upewnij się, że zbyt wielu użytkowników nie korzysta z Twojej sieci jednocześnie – np. grając online, oglądając wideo, wzmożona aktywność wielu użytkowników może znacznie obciążyć połączenie.

Najrzetelniejszy wynik pomiaru łącza otrzymasz poprzez spełnienie poniższych warunków:

 1. Bezpośrednie podłączenie kabla internetowego do komputera (pamiętaj, że adres MAC musi być dodany w Panelu Klienta)
 2. Na urządzeniu nie ma uruchomionych dodatkowych aplikacji, które mogą obciążać transmisję.
 3. Test wykonywany jest w momencie, gdy z sieci korzysta tylko jedno urządzenie.

Pomiar prędkości łącza przez WiFi może być zakłócony różnymi czynnikami.

Test prędkości wykonasz na stronie www.speedtest.net

Brak dostępu do Internetu

Większość przypadków niedogodności w dostępie do Internetu można rozwiązać samodzielnie. Zanim zwrócisz się o pomoc do działu technicznego, wykonaj poniższe kroki:

 1. Sprawdź czy Internet działa na innych urządzeniach. Jeżeli Internet jest dostępny na innym urządzeniu, wyłącz i ponownie włącz sprzęt na którym Internet nie był dostępny.
 2. Sprawdź czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone
 3. Wyłącz z prądu i ponownie włącz swój router/dekoder

Jeżeli powyższe kroki nie rozwiązały utrudnienia w dostępie – skontaktuj się z nami:

 • Zadzwoń – 695 549 784 – pon – pt: 08:00 – 18:00
 • Napisz sms – nr tel +48 695 549 784 -Pn. – Pt.: 18:00 – 20:00So. – Niedz.: 10:00 – 20:00 W treści wiadomości prosimy wpisać: Imię, adres zamieszkania, rodzaj problemu. Po analizie oddzwonimy do Państwa.
 • Formularz kontaktowy

Dzwoniąc do nas należy być w domu przy włączonym urządzeniu sieciowym, ponieważ niezbędne będzie wykonywanie wskazówek działu technicznego.

4K (UHD) to najnowocześniejsza technologia wyświetlania obrazu, która powoduje, że obraz staje się krystalicznie czysty, niezwykle wyraźny oraz 4x bardziej dokładny i ostry niż obraz FullHD.W naszej ofercie znajduje się już kanał w jakości 4K. Zobacz więcej informacji na jego temat tutaj
Jeżeli masz w domu więcej niż jeden telewizor, zachęcamy do skorzystania z dzierżawy kolejnego dekodera, który będziesz mógł podłączyć do kolejnego telewizora. W usłudze multiroom urządzenia pracują niezależnie i Abonent ma pełną dowolność wyboru tego, co ogląda – mogą to być te same lub różne programy. W ramach opłat za usługę multiroom uzyskujesz dostęp na drugim urządzeniu do posiadanego pakietu telewizji cyfrowej. Koszt dzierżawy kolejnego dekodera to 9,90 zł/ miesięcznie.
Pay-per-view (w skrócie PPV) – usługa dodatkowa, dzięki której możesz zobaczyć na żywo transmisję najczęściej z wydarzeń sportowych takich jak gala boksu zawodowego. Aby cieszyć się dostępem do unikalnych treści wystarczy, że zamówisz pakiet poprzez swój dekoder KORBOX lub skontaktujesz się z naszym Biurem Obsługi Klienta.
Opłaty wynikające z umowy abonenckiej w GIGALAN nie zwalniają z obowiązku opłaty za abonament radiowo-telewizyjny. Zgodnie z art. 2. ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych, abonament radiowo-telewizyjny pobierany jest za posiadanie odbiorników radiowych oraz telewizyjnych.
Pakiety dodatkowe

Pełną listę pakietów znajdziesz tutaj. Zapoznaj się z nimi i wybierz coś dla siebie.

Jak zamówić pakiet dodatkowy?

Masz kilka możliwości zamówienia pakietu dodatkowego:

 • napisz do nas przez formularz kontaktowy na stronie www.gigalan.pl/kontakt
 • zadzwoń: 695 549 784 (od pon. do pt. w godz. 08:00 – 18:00) Niektóre pakiety zamówione przez dekoder KORBOX wymagają jedynie zapoznania się z regulaminem, a uruchomienie następuje za zaakceptowaniem jego treści. Inne pakiety dodatkowe mogą wymagać podpisania aneksu w związku z czym, pakiet będziemy mogli uruchomić w momencie podpisania dokumentu

Nie ma tutaj odpowiedzi na Twoje pytanie?

Jeśli tak, to zadaj pytanie poprzez formularz.

  Jestem człowiekiem, nie wysyłam spamu

  Lub jeśli wolisz - zostaw nam swój numer, oddzwonimy!